ochrona danych

Polityka prywatności

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Studio Urody Sandra Patron z siedzibą w Ruda Śląska ul Słowików 16 , NIP: 6412213145, email: studio@sandrapatron.pl.
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy wykonania usługi, umówienia wizyty i poinformowania o wizycie poprzez sms. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Urody Sandra Patron z siedzibą w Ruda Ślaska ul Słowików 16 , NIP: 6412213145 i przez Studio SP Sp. z o.o. z siedzibą w Ruda Ślaska ul Słowików 16 , NIP: 6412542067 w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: studio@sandrapatron.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: FHU Sandra Patron z siedzibą w Ruda Ślaska ul Słowików 16 , NIP: 6412213145 i Studio SP Sp z o.o. z siedzibą w Ruda Ślaska ul Słowików 16 , NIP: 6412542067 e-mail: studio@sandrapatron.pl. 
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).